Công bố thông tin sai lệch, Hodeco (HDC) và Sao Thái Dương (SJF) bị xử phạt

Xử phạt vi phạm đối với Hodeco số tiền 235 triệu đồng

Ngày 9/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 30/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco - HoSE: HDC).

Thứ nhất, HDC bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định.

Thứ hai, HDC bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên 2022.

Thứ ba, nặng nhất là HDC bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Theo đó, HDC công bố thông tin không đúng thời hạn về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Công bố thông tin sai lệch về số liệu tỷ lệ sở hữu trình bày tại thuyết minh BCTC riêng năm 2022.

Cụ thể, HDC sở hữu 100% vốn Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch vụ Hodeco nhưng thuyết minh về đầu tư tài chính dài hạn tại trang 29 ghi nhận công ty sở hữu 80% (tương đương 8 tỷ đồng) công ty con nêu trên.

Xử phạt vi phạm đối với Sao Thái Dương số tiền 267,5 triệu đồng

Ngày 11/1, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HoSE: SJF).

Thứ nhất, SJF bị phạt 175 triệu đồng đối vì hành vi công bố thông tin sai lệch. Trong BCTC riêng và hợp nhất quý II/2022 và quý IV/2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét và BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Thứ hai, xử phạt SJF 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét theo quy định. Bên cạnh đó, SJF công bố không đúng thời hạn các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2022, quý II/2023 và quý III/2023.

>> Đình chỉ một phần hoạt động của công ty chứng khoán lớn do thao túng giá cổ phiếu

Xem thêm tại nguoiquansat.vn