Công ty chứng khoán đầu tiên lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

HĐQT CTCP Chứng khoán BOS (Mã: ART) vừa công bố nghị quyết chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Theo kế hoạch của Chứng khoán BOS, ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 16/2, chốt danh sách cổ đông tham dự ngày 23/1.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chứng khoán BOS là công ty đầu tiên trong ngành lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tuy nhiên, trong những lần tổ chức gần đây, công ty thường phải tổ chức lần thứ ba do hai lần đầu không đủ số người tham dự theo quy định. Do đó, việc lên phương án tổ chức sớm có thể xuất phát từ lý do trên.

Chứng khoán BOS là tổ chức có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC (Mã: FLC). Đây cũng là đơn vị có liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán do ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện.

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối tháng 11/2023, Chứng khoán BOS công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022, báo cáo thường niên 2022, báo cáo soát xét bán niên 2023.

Việc công ty đầu tiên trong hệ sinh thái FLC khắc phục vi phạm về công bố thông tin khiến nhà đầu tư kỳ vọng Chứng khoán BOS có thể khắc phục những vi phạm về công bố thông tin và cổ phiếu ART trở lại sàn chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty chứng khoán này lỗ ròng gần 11,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi ròng 17,9 tỷ đồng.

>> 2 họ cổ phiếu 'biến mất' trên sàn chứng khoán năm 2023

Xem thêm tại nguoiquansat.vn