CTCK đầu tiên lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông 2024 có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết

Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán BOS (Mã: ART) vừa công bố nghị quyết chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Theo kế hoạch của Chứng khoán BOS, đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 16/2. Ngày chốt danh sách để tổ chức đại hội vào ngày 23/1.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chứng khoán BOS là công ty đầu tiên trong ngành lên kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên, trong những lần tổ chức họp đại hội cổ đông gần đây, Chứng khoán BOS thường phải tổ chức lần thứ ba do hai lần đầu không đủ túc số theo quy định. Do đó, việc lên phương án tổ chức sớm có thể xuất phát từ lý do trên.

Chứng khoán BOS là tổ chức có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC (Mã: FLC). Đây cũng là đơn vị có liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán do ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện.

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối tháng 11/2023, Chứng khoán BOS công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022, báo cáo thường niên năm 2022, báo cáo soát xét bán niên năm 2023. Việc công ty đầu tiên trong hệ sinh thái FLC khắc phục vi phạm về công bố thông tin khiến nhà đầu tư kỳ vọng Chứng khoán BOS có thể khắc phục những vi phạm về công bố thông tin và cổ phiếu ART trở lại sàn chứng khoán.

Theo báo cáo thường niên, tại ngày 31/12/2022, công ty có tổng cộng 12.504 cổ đông (toàn bộ là cổ đông cá nhân). Trong đó, 78 cổ đông nước ngoài nắm giữ 638.532 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,66% và 12.426 cổ đông trong nước nắm giữ hơn 96,28 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,34%. Chứng khoán BOS có cổ đông lớn duy nhất nắm giữ hơn 5,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,03% vốn là bà La Thị Mỹ Phượng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty chứng khoán này lỗ ròng gần 11,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi ròng 17,9 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn