CTCK mua VIC giá gần 70.000 đồng/cp, 18/25 mã trong danh mục đang lỗ

Trong quý III, Chứng khoán Hải Phòng giảm giá trị gốc danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) từ 145,4 tỷ đồng còn 139,3 tỷ đồng. Danh mục này đang lỗ hơn 31 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cho thấy công ty đã thực hiện cắt lỗ danh mục tự doanh trong quý vừa qua khi ghi nhận khoản lãi bán 2,4 tỷ đồng khi lỗ bán hơn 13 tỷ đồng.

Mảng margin và môi giới giúp công ty thu hẹp mức lỗ, nhưng vẫn ghi nhận lỗ đã thực hiện gần 8,4 tỷ đồng trong quý III.

Thông danh mục tự doanh, Chứng khoán Hải Phòng đang nắm giữ 25 cổ phiếu. Khẩu vị đầu tư của công ty này là nhóm cổ phiếu bất động sản, bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Cụ thể, công ty nắm giữ các cổ phiếu SZC (48,1 tỷ đồng), KBC (24,2 tỷ đồng), L18 (16,9 tỷ đồng), MSB (8,5 tỷ đồng), VIC (9,1 tỷ đồng). Tại ngày 30/9, 18/25 mã chứng khoán trong danh mục tự doanh của Chứng khoán Hòa Bình đang trong trạng thái lỗ. Trong đó khoản đầu tư vào cổ phiếu SZC lỗ gần 40%. Mã TID có mức lỗ lớn nhất với gần 58%.

Một số cổ phiếu bị công ty bán như VND, CKG, DPR, MWG, trong khi mở mua mới mã VIC, MSB, SHS. Trong quý III, Chứng khoán Hải Phòng đã mua vào 131.500 cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup với giá vốn 9,1 tỷ đồng (bình quân 69.200 đồng/cp), Tại ngày 30/9, giá trị khoản đầu tư VIC có giá thị trường 6,16 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ hơn 32%.

Cổ phiếu VIC của Vingroup diễn biến tích cực trong nửa đầu quý III và đạt đỉnh 75.600 đồng/cp tại ngày 16/8 khi VinFast niêm yết tại Mỹ, sau đó mã này rớt giá liên tục hiện giao dịch quanh mốc 45.000 đồng/cp. Như vậy, Chứng khoán Hòa Bình đã mua vào cổ phiếu VIC ở vùng đỉnh ngắn hạn.

 Chứng khoán Hải Phòng đã mua cổ phiếu VIC ở vùng đỉnh ngắn hạn. Nguồn: TradingView.


Xem thêm tại vietnambiz.vn