Đầu tư MST thoái gần hết vốn tại công ty con

CTCP Đầu tư MST (MST) đã triển khai phương án thoái một phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty con, Cụ thể, MST dự kiến chuyển nhượng 568.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,67% vốn điều lệ của CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại TQL, với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty. Giá chuyển nhượng dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần.

Sau khi hoàn thành quá trình chuyển nhượng, Đầu tư MST sẽ giữ lại 20.000 cổ phần tại Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại TQL, tương đương với 3,33% vốn điều lệ. HĐQT của Đầu tư MST đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc để lựa chọn đối tác, thương lượng điều kiện và điều khoản liên quan đến việc chuyển nhượng.

Một thông tin đáng chú ý khác là cổ phiếu MST của Đầu tư MST đã được gỡ bỏ khỏi diện cảnh báo từ ngày 28/11, do công ty đã nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, đã hoàn tất khắc phục nguyên nhân và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo.

Đầu tư MST thoái gần hết vốn tại công ty con
Diễn biến giá cổ phiếu MST

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MST đã đóng cửa ngày 12/12 ở mức 5.200 đồng/cổ phiếu, theo đó, vốn hóa thị trường ước tính đạt 395 tỷ đồng.

>> Phát Đạt lên tiếng về động thái thoái vốn của loạt lãnh đạo khi PDR phi mã

Xem thêm tại nguoiquansat.vn