ĐHĐCĐ SeABank: Mục tiêu tăng trưởng 28%, nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

Lãnh đạo SeABank chụp ảnh kỷ niệm tại ĐHĐCĐ 2024. (Ảnh: SeABank).

Ngày 17/4/2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Mã: SSB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và bầu nhân sự thay thế Thành viên HĐQT vừa từ nhiệm.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo SeABank đã thông tin tới cổ đông kết quả kinh doanh năm 2023. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được và phân tích bối cảnh kinh tế năm 2024, ĐHĐCĐ SeABank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng tài sản đạt xấp xỉ 300.000 tỷ đồng.

Huy động vốn tăng thêm xấp xỉ 30.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng ở mức 5.888 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 2023. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) ở mức 13,9 %; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Kế hoạch năm 2024 và 2025 của SeABank. (Ảnh: SeABank).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 24.957 tỷ đồng lên tối đa 30.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5.043 tỷ đồng, hay 20,2%, theo các cấu phần: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 13,2%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là thặng dư vốn cổ phần, phát hành ESOP và phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank sẽ phát hành 329 triệu cổ phiếu SSB để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 13,1826% và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỉ lệ 0,4127%, tăng vốn điều lệ lên mức 28.350 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng sẽ phát hành 45 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 để tăng vốn điều lệ thêm 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, SeABank dự kiến chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 1.200 tỷ đồng.

Các cổ đông của ngân hàng cũng đã thông qua chủ trương mua cổ phần tại CTCP Chứng khoán ASEAN để công ty này trở thành công ty con của SeABank. 

CTCP Chứng khoán ASEAN được thành lập từ năm 2006 và có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính của công ty là tầng 4, 5, 6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dự kiến SeABank có thể mua tối đa 100% vốn điều lệ của Chứng khoán ASEAN. Tỷ lệ cụ thể sẽ do HĐQT quyết định để đảm bảo Chứng khoán ASEAN trở thành công ty con của SeABank.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua đơn từ nhiệm của bà Ngô Thị Nhài, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Thủy làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xem thêm tại vietnambiz.vn