DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ MSCI Frontier Market Index

Rạng sáng 13/05 theo giờ Việt Nam, MSCI vừa thông báo thêm DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào MSCI Frontier Market Index trong kỳ đảo danh mục quý 2/2022.

DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ MSCI Frontier Market Index

Rạng sáng 13/05 theo giờ Việt Nam, MSCI vừa thông báo thêm DIG, DGC, KDH, DPM, SSIVND vào MSCI Frontier Market Index trong kỳ đảo danh mục quý 2/2022.

MSCI Frontier Market Index thêm 6 mã Việt Nam

Trong đợt review tháng 5/2022, MSCI đã quyết định thêm 6 mã cổ phiếu Việt Nam là  DIG, DGC, KDH, DPM, SSIVND vào rổ danh mục MSCI Frontier Market Index. Bên cạnh đó, MSCI còn thêm 5 mã cổ phiếu nước ngoài vào danh mục.

Ở chiều ngược lại, MSCI quyết định loại ra 3 mã cổ phiếu nước ngoài và không có mã nào từ Việt Nam.

Như vậy, số lượng cổ phiếu thành phần danh mục của MSCI Frontier Markets Index - chỉ số tham chiếu cho quỹ MSCI Frontier Markets Index ETF - tăng lên thành 99 mã.

Tại ngày 29/04/2022, Việt Nam đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong chỉ số MSCI Frontier Markets Index với 28.74%, tăng gần 2% so với mức cuối tháng 1/2022. Ba vị trí tiếp theo trong rổ đang thuộc về Morocco (10.27%), Bahrain (9.25%) và Iceland (7.57%)

HPG là cổ phiếu có tỷ trọng lớn thứ hai trong danh mục của MSCI Frontier Market Index. Ngoài ra, top 10 cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất của danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index có sự góp mặt của 4 mã Việt Nam khác là VIC, VHM, MSNNVL.

12 mã cổ phiếu Việt Nam vào MSCI Frontier Markets Small Cap Index

Rổ danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index kỳ này được thêm mới 19 cổ phiếu, trong đó 12 cổ phiếu Việt Nam và 7 cổ phiếu nước ngoài. Trong đó, các cổ phiếu Việt Nam được thêm vào bao gồm BCG, BWE, CEO, FRT, IDC, NLG, PC1, SCS, ITA, HUT, CTRVIX.

Ở chiều ngược lại, 8 mã cổ phiếu Việt Nam bị loại ra, bao gồm DIG, DGC, FLC, KDH, DPM, SSI, VGCVND. Trong đó, DIG, DGC, KDH, DPM, SSIVND được chuyển lên chỉ số MSCI Frontier Market Index. Ngoài ra, MSCI còn quyết định loại 8 mã cổ phiếu nước ngoài ra khỏi danh mục.

Như vậy, số lượng cổ phiếu trong rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index sẽ tăng lên 176 cp.

Tại ngày 29/04/2022, Việt Nam đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index với 26.52%, tăng hơn 1% so với thời điểm 3 tháng trước. Hai vị trí tiếp theo trong rổ vẫn thuộc về Bangladesh (14.94%) và Iceland (14.31%).

Top 10 cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất của danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index có sự góp mặt của 4 mã Việt Nam: VND, SSI, DGCKDH.

Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06 tới đây. Lần công bố danh mục tiếp theo của MSCI là vào 11/08 theo giờ CEST (múi giờ UTC +1, giờ châu Âu), tức rạng sáng ngày 12/08 theo giờ Việt Nam.

Vũ Hạo

FILI