Doanh nghiệp Việt sở hữu vaccine phòng tả lợn châu Phi thương mại đầu tiên trên thế giới báo lãi thấp nhất 10 năm

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco (mã VET) đã công bố BCTC quý 4 cũng như lũy kế cả năm 2023. Riêng trong quý 4/2023, doanh thu thuần đạt 134 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm chậm hơn giúp lãi gộp đạt 66 tỷ, biên lãi tương ứng đạt 49%, cải thiện mạnh so với quý 4/2022.

Chi phí tài chính ghi nhận hơn 1 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt đạt 34 tỷ và 20 tỷ đồng, tăng 4% và 106% so với quý 4/2022.

Kết quả, Navetco đạt 11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 9 tỷ đồng.

Navetco cho biết doanh thu quý 4 sụt giảm do tình hình chăn nuôi sụt giảm, người dân không thể tái đàn để chăn nuôi, dẫn đến doanh số tiêu thụ sản phẩm giảm.

VCB.png

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Navetco đạt 413 tỷ, giảm 10% so với thực hiện trong năm trước. Lợi nhuận trước thuế giảm 35% xuống 43 tỷ đồng. Mức lãi sau thuế năm 2023 đạt 35 tỷ, giảm 35% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi thấp nhất Navetco ghi nhận được kể từ năm 2014.

Hồi giữa tháng 12/2023, ĐHĐCĐ bất thường của VET đã thông qua việc điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023. Tổng doanh thu điều chỉnh giảm từ 500 tỷ đồng xuống 450 tỷ đồng và mục tiêu LNTT giảm từ 67 tỷ đồng xuống còn hơn 60 tỷ đồng. Dù đã hạ kế hoạch song công ty chỉ hoàn thành được 72% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

VCB.png

CTCP thuốc thú y trung ương Navetco là công ty 65% vốn nhà nước, tiền thân là Viện Quốc gia vi trùng và bệnh lý gia súc được thành lập từ năm 1955. Navetco là doanh nghiệp tham gia vào triển khai sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) với việc nghiên cứu, sản xuất ra loại vắc xin NAVET-ASFVAC đã được đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lưu hành theo đúng quy định của Luật Thú y. Đây là một trong 2 loại vaccine phòng bệnh DTLCP thương mại đầu tiên trên thế giới được cấp phép lưu hành.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Navetco đạt gần 934 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm. Chiếm 452 tỷ đồng là hàng tồn kho, tăng 37% so với đầu năm. Ngược lại, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt gần 28 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Nợ phải trả của VET đạt 562 tỷ đồng, trong đó khoản phải trả ngắn hạn đạt hơn 218 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa gửi kho Công ty. Công ty vay nợ 250 tỷ đồng trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 48 tỷ đồng, gấp gần 10 lần đầu năm và vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt gần 202 tỷ đồng. Công ty còn gần 48 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu VET chốt phiên 12/1 đạt 29.900 đồng/cp.

VCB.png

Xem thêm tại cafef.vn