Duy trì hạn chế giao dịch thêm 5 mã trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 27/05 thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với B82, BLW, C12, CAD, CLG.

Duy trì hạn chế giao dịch thêm 5 mã trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 27/05 thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với B82, BLW, C12, CAD, CLG.

Nguyên nhân là các doanh nghiệp này chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Cụ thể hơn, 5 doanh nghiệp B82, BLW, C12, CAD, CLG chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định và không có biện pháp khắc phục.

HNX sẽ thông báo về việc cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường khi các đơn vị khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Duy Na

FILI