FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu cho TPS ở mức “BBB-” với “Triển vọng Ổn định”

Ngày 06/10/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) (mã ORS) công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu bởi FiinRatings ở mức “BBB-” với “Triển vọng Ổn định”.

Dịch vụ

FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu cho TPS ở mức “BBB-” với “Triển vọng Ổn định”

Ngày 06/10/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) (mã ORS) công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu bởi FiinRatings ở mức “BBB-” với “Triển vọng Ổn định”.

Triển vọng xếp hạng “Ổn định” đối với TPS phản ánh kỳ vọng của FiinRatings về việc TPS sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ vai trò chiến lược của TPS trong hệ sinh thái của một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) trong trung hạn. TPS cũng được kỳ vọng sẽ duy trì vị thế trên thị trường với tư cách là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trong nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam. Khả năng huy động vốn của TPS cũng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định vị thế thanh khoản của Công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại, TPS là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm và công bố kết quả xếp hạng. Việc công khai kết quả xếp hạng tín nhiệm thể hiện cam kết của TPS đối với các nhà đầu tư tiềm năng về hiệu quả hoạt động, trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ luật pháp và cho thấy sự quyết tâm của TPS nhằm hướng đến sự chuyên nghiệp và minh bạch với nhà đầu tư.

Có thể nói rằng, xếp hạng tín nhiệm là cột mốc đánh dấu sự phát triển vững chắc cho TPS trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới. TPS sẽ tiếp tục đa dạng hóa hoạt động trên cơ sở kinh doanh an toàn và hiệu quả, đặt lợi ích khách hàng và cổ đông là trọng tâm, phát triển bền vững dựa trên ba trụ chính là hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

Xếp hạng tín nhiệm đã trở thành một chỉ số quan trọng giúp các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng hiểu rõ hơn về rủi ro và tiềm năng của việc hợp tác với doanh nghiệp. Kết quả xếp hạng tín nhiệm của TPS được FiinRatings đánh giá toàn diện dựa trên nhiều yếu tố như vị thế kinh doanh, năng lực tài chính, hiệu quả quản lý, vị thế rủi ro và tiềm năng phát triển trong dài hạn. Kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nhà phát hành lần đầu với triển vọng “Ổn định” sẽ giúp TPS củng cố uy tín, thương hiệu, hình ảnh trên thị trường chứng khoán đồng thời mở rộng nguồn tài trợ, huy động vốn đầu tư cho chiến lược phát triển vững mạnh trong tương lai.

FILI