Giá vốn tăng gần gấp đôi 'đẩy' Sông Đà 6 (SD6) lỗ hơn 150 tỷ đồng năm 2023

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 mới được CTCP Sông Đà 6 (mã: SD6) công bố, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 51,5 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, giá vốn hàng bán của SD6 tăng đột biến lên hơn 117 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5 lần so với quý IV/2022, qua đó khiến công ty lỗ gộp hơn 65,7 tỷ đồng.

Điều này là nguyên nhân chính khiến Sông Đà 6 báo lỗ sau thuế hơn 75,2 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm ngoái, trong khi cùng kỳ năm 2022 vẫn lãi hơn 2,5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Sông Đà 6 đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng, giảm 22,6% so với năm trước; lỗ sau thuế hơn 150 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 77 triệu đồng năm 2022.

Năm 2023, Sông Đà 6 đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 691 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 5,8 tỷ đồng. Sông Đà 6 chỉ thực hiện được gần 22% chỉ tiêu doanh thu và lỗ nặng so với kế hoạch lãi sau thuế đã đề ra.

Giá vốn tăng gần gấp đôi 'đẩy' Sông Đà 6 (SD6) lỗ hơn 150 tỷ đồng năm 2023
Kết quả kinh doanh SD6 giai đoạn 2022 - 2023 (Tổng hợp: Bình An)

Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SD6 có giá trị 1.018 tỷ đồng, giảm gần 270 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Hai khoản mục có sự biến động lớn nhất là phải thu ngắn hạn của khách hàng (giảm từ 326 tỷ đồng còn 259 tỷ đồng) và hàng tồn kho (giảm từ 673 tỷ đồng xuống còn 521 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của Sông Đà 6 ở mức 736 tỷ đồng, giảm gần 120 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính hơn 268 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Sông Đà 6 vào cuối năm ngoái có giá trị hơn 282 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, với khoản lỗ sau thuế chưa phân phối là hơn 173 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới Sông Đà 6, tháng 12/2023, HĐQT SD6 đã thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015 và đợt 1/2016 sang ngày 31/12/2024 với lý do chưa thu xếp được tiền để thanh toán theo kế hoạch.

Phần cổ tức năm 2015 đã được SD6 chi trả đợt 1 với tỷ lệ 10% vào ngày 29/08/2016 và từ đó đến nay, Công ty nhiều lần dời lịch trả 5% còn lại của năm 2015 và 5% của đợt 1/2016 đến nay đã sang năm thứ 9. Có lẽ điều này cũng đã phản ánh phần nào kết quả kinh doanh tại công ty.

>>Sông Đà 6 (SD6) báo nợ cổ tức 2015 - 2016 của cổ đông sang năm thứ 8

Xem thêm tại nguoiquansat.vn