GMH: Nghị quyết HĐQT hoãn triển khai phương án phát hành CP từ VCSH

GMH: Nghị quyết HĐQT hoãn triển khai phương án phát hành CP từ VCSH

Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo Nghị quyết HĐQT hoãn triển khai phương án phát hành CP từ VCSH như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm