GMH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 và ký kết hợp đồng kiểm toán

GMH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 và ký kết hợp đồng kiểm toán

Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 và ký kết hợp đồng kiểm toán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm