HCD: Bà Phạm Thị Hương được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Hữu Quyên

HCD: Bà Phạm Thị Hương được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Hữu Quyên

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông báo thay đổi nhân sự HĐQT  như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm