10:30, 31/05/2022

HCD: Bà Phạm Thị Hương được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Hữu Quyên

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông báo thay đổi nhân sự HĐQT  như sau:


     

    Tài liệu đính kèm