HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
+ Tên tiếng Anh: Cao Son Coal Joint Stock Company
+ Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1. Khu Cao Sơn 2. Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
+ Điện thoại : (84) 033 86221
+ Website: https://thancaoson.vn/
+ Vốn điều lệ đăng ký: 428,467,730,000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 428,467,730,000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác và thu gom than cứng (mã số 0510)
+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP Than Cao Sơn - TKV
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
+ Mã chứng khoán: CST
+ Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 42,846,773 cổ phiếu.

HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội

Xem thêm tại hnx.vn