HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết:  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1. TP Hồ Chí Minh
+ Điện thoại         : 028 62 915 916
+ Website: www.hdbank.com.vn
+ Vốn điều lệ đăng ký: 29,076,321,320,000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 29,076,321,320,000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (mã số 6419)
+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát hành
+ Mệnh giá: 100,000 đồng/trái phiếu
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 30,000,000 trái phiếu.

HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội

Xem thêm tại hnx.vn