HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
- Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Chứng khoán Kỹ thương
- Tên tiếng Anh: Techcom Securities Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27. 28 và 29. Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3944 6368
- Fax: 024 3944 6583
- Website: www.tcbs.com.vn
- Vốn điều lệ đăng ký: 2,176,994,200,000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 2,176,994,200,000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
- Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Trái phiếu TCSCPO2325001
- Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
- Mệnh giá: 100,000 đồng/trái phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 5,000,000 trái phiếu.

HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội

Xem thêm tại hnx.vn