Hodeco và Sao Thái Dương bị xử phạt vì thông tin sai lệch và không công bố nhiều báo cáo

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco - Mã: HDC).

Hodeco bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đồng thời, doanh nghiệp bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021 của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hodeco cũng công bố thông tin sai lệch về số liệu tỷ lệ sở hữu trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2022, cụ thể: Công ty sở hữu 100% Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch vụ Hodeco nhưng thuyết minh về Đầu tư tài chính dài hạn tại trang 29 ghi nhận công ty sở hữu 80% (tương đương 8 tỷ đồng) công ty con nêu trên.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với ba hành vi vi phạm là 235 triệu đồng. 

Sao Thái Dương chậm công bố nhiều báo cáo tài chính

UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (Mã: SJF).

Sao Thái Dương bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, công ty công bố báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý II/2022 và quý IV/2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét và BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

UBCKNN yêu cầu Sao Thái Dương buộc cải chính thông tin đối với nội dung sai lệch trên BCTC riêng và hợp nhất quý II năm 2022 và quý IV/2022.

Sao Thái Dương bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) các tài liệu BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất các quý: IV/2022, quý II/2023, quý III/2023.

Tổng mức phạt tiền của Sao Thái Dương là 267,5 triệu đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn