HOM: NQ HĐQT chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long

HOM: NQ HĐQT chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long

.

HNX

Tài liệu đính kèm