Hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu Novaland (NVL) đáo hạn trong năm 2024

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chứng kiến sự phục hồi nhẹ trong năm 2023, với giá trị phát hành mới đạt 345,8 nghìn tỷ tăng 8,6% so với cùng kỳ, số liệu thống kê từ FiinGroup.

Hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu Novaland (NVL) đáo hạn trong năm 2024
Ước tính TPDN đáo hạn năm 2024

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng tăng trưởng vượt bậc khi đạt 37 nghìn tỷ tăng 74,6% so với cùng kỳ. Tổng quan thị trường, nhóm tổ chức tín dụng là động lực chính của thị trường khi chiếm 56,2% giá trị phát hành tăng 17,1 so với cùng kỳ, do nhu cầu phát hành trong 2H2023 nhằm tăng vốn đáp ứng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, theo sau là Bất động sản với 25,5% giá trị phát hành tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Ước tính giá trị chậm trả gốc/lãi bao gồm cả những trái phiếu doanh nghiệp cơ cấu lại và giãn hoãn kỳ hạn đạt mức 195 nghìn tỷ của 135 nhà phát hành cho đến ngày 31/12/2023, chiếm 16,13% tổng trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành và 23,76% giá trị trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng lưu hành tại đầu năm.

Về nhóm ngành, Bất động sản chiếm tỷ lệ chậm trả theo ngành lớn nhất (31%), tiếp đến là Năng lượng (47,1%) và Thương mại, dịch vụ (19,92%).

Trong năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn được ước tính đạt 234 nghìn tỷ (+6,47% so với cùng kỳ). Trong đó ngành Bất động sản chiếm hơn 41% giá trị đáo hạn (-2,4% so với cùng kỳ), theo sau là tổ chức tín dụng với 22,2% giá trị đáo hạn (+7,1% so với cùng kỳ).

Hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu Novaland (NVL) đáo hạn trong năm 2024
8 doanh nghiệp có tổng giá trị trái phiếu đáo hạn giai đoạn 2023-2026 trên mức nghìn tỷ

Trong một thống kê của Shinhan Securities, có đến 8 doanh nghiệp bất động sản niêm yết còn hơn ngàn tỷ dư nợ trái phiếu: Hải Phát (HPX), Nam Long (NLG), DIC Corp (DIG), Đất Xanh (DXG),... Novaland (NVL) dẫn đầu danh sách với hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó, con số đáo hạn trong năm 2024 là 9.402 tỷ đồng.

Số liệu của FiinRatings cho thấy huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 là 715.000 tỷ đồng, vượt giá trị cho vay mới trung và dài hạn của ngân hàng thương mại là 700.000 tỷ và gấp 7 lần vốn cổ phần từ thị trường chứng khoán là 101.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, sau nhóm NHTM.

>> Novaland: 12,4 triệu cổ phiếu NVL của nhóm Chủ tịch Bùi Thành Nhơn ‘đổi chủ’

Xem thêm tại nguoiquansat.vn