HOSE: Thông báo tuyển dụng năm 2023

HOSE: Thông báo tuyển dụng năm 2023

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM cần tuyển 29 nhân sự vào các vị trí:

-  Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin (10 người);

-  Nhân viên vận hành trung tâm dữ liệu Phòng Công nghệ thông tin (06 người).

-  Chuyên viên Phòng Hệ thống giao dịch (03 người)

-  Chuyên viên Phòng Thông tin thị trường (03 người);

-  Chuyên viên Phòng Giám sát giao dịch (01 người);

-  Chuyên viên Trung tâm dữ liệu dự phòng (01 người)

-  Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị (03 người);

-  Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự (02 người);

1.        Tiêu chuẩn chung:

-  Đối tượng: Nam, nữ công dân Việt Nam, tuổi dưới 40;

-  Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt Tiếng Anh (không áp dụng đối với vị trí nhân viên P.CNTT);

-  Trình độ tin học: Sử dụng thông thạo các ứng dụng văn phòng.

2.        Tiêu chuẩn cụ thể:

a)  Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin (10 người).

ü  Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu, SAP BO (04 người)

-   Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành kỹ thuật liên quan đến Công nghệ thông tin;

-   Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu dự án thành thạo bằng tiếng Anh.

-   Yêu cầu:

+    Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu Oracle, SQL server.

+    Có kinh nghiệm về SAP Business Objects.

-  Mô tả công việc:

+    Quản trị và hỗ trợ người dùng về truy xuất dữ liệu theo yêu cầu;

+    Quản trị và hỗ trợ người dùng công cụ SAP BusinessObjects.

+    Truy xuất dữ liệu và tạo báo cáo BO theo yêu cầu.

+    Giám sát, vận hành, kiểm thử ứng dụng của hệ thống KRX.

ü  Chuyên viên Vận hành và Kiểm thử phần mềm (03 người)

-    Trình độ: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin.

-    Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu dự án thành thạo bằng tiếng Anh.

-    Yêu cầu các ứng viên có kinh nghiệm:

+    Lập các Test Plan và thiết kế các Test Case, Test Data;

+    Sử dụng Tool Test để Test tự động theo kịch bản, Test Performance, Load Test…

+    Tracking lỗi bằng cách sử dụng các Tracking Tool;

+    Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử.

-     Ưu tiên: các ứng viên có chứng chỉ về Kiểm thử phần mềm (ISTQB, LCTP).

-     Mô tả công việc:

+    Quản trị và hỗ trợ người dùng về truy xuất dữ liệu theo yêu cầu;

+    Quản trị và hỗ trợ người dùng công cụ SAP BusinessObjects.

+    Truy xuất dữ liệu và tạo báo cáo BO theo yêu cầu.

+    Giám sát, vận hành, kiểm thử ứng dụng của hệ thống KRX.

ü  Chuyên viên hệ thống mạng (02 người)

-    Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc tương đương.

-    Kỹ năng:

+    Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu dự án thành thạo bằng tiếng Anh;

+    Có thể trực ca, có trách nhiệm, cẩn thận, hòa đồng trong công việc.

-            Yêu cầu các ứng viên:

+    Hiểu biết về các thiết bị mạng Cisco, tường lửa Firepower, Fortigate, Palo alto.

+    Hiểu biết về Trung tâm dữ liệu;

+   Có các kiến thức cơ bản đến nâng cao về Windows, ảo hóa VMware, RedHat Enterprise Linux;

-    Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị mạng và có các chứng chỉ như MCSA, CEH, CCNA, CCNP.

-     Mô tả công việc:

+    Quản lý, vận hành các thiết bị mạng (router, switch, firewall…).

+    Vận hành các hệ thống mạng LAN, WAN, Internet, WIFI và hỗ trợ người dùng nội bộ.

+    Xây dựng quy trình, hướng dẫn liên quan nghiệp vụ công nghệ thông tin.

+    Tham gia các dự án công nghệ thông tin.

ü  Chuyên viên thống kê, tổng hợp (01 người)

-    Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tin học hoặc kinh tế chuyên ngành thống kê.

-     Kỹ năng:

+    Lập báo cáo đơn giản, định kỳ.

+    Nghiên cứu, đọc tài liệu kỹ thuật.

+    Thống kê, quản lý các hợp đồng công nghệ thông tin liên quan.

-     Mô tả công việc:

+    Quản lý văn bản, công văn phòng (công văn đi, đến của nội bộ và bên ngoài, các báo cáo tờ trình…) theo hướng dẫn.

+    Quản lý các hợp đồng bảo hành, bảo trì theo hướng dẫn.

+    Thực hiện các báo cáo, thống kê, tổng hợp định kỳ và phát sinh theo yêu cầu.

b)       Nhân viên vận hành trung tâm dữ liệu Phòng Công nghệ thông tin (06 người)

-    Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện, điện lạnh, điện tử, viễn thông.

-     Kỹ năng:

+    Giao tiếp, báo cáo công việc, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+    Tính toán, sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính,…

+    Tra cứu thông tin kỹ thuật từ mạng công cộng;

-     Yêu cầu/Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm:

+    Nắm vững kiến thức chuyên ngành điện – điện lạnh;

+    Nắm vững các quy trình, quy chế liên quan đến lĩnh vực quản lý và vận hành TTDL;

+    Có hiểu biết về CNTT.

-     Mô tả công việc:

+    Quản lý an ninh vật lý trung tâm dữ liệu.

+    Vận hành các hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu (trực ca theo mô hình 03 ca, 04 kíp);

+     Kiểm tra vật lý thiết bị và giám sát trực quan các hệ thống CNTT;

c)        Chuyên viên phòng Hệ thống giao dịch (03 người)

-    Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…

-    Kỹ năng:

+    Kỹ năng tính toán, thống kê, tổng hợp.

+    Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+    Kỹ năng thuyết trình.

-    Yêu cầu:

+    Có hiểu biết cơ bản về thị trường chứng khoán, nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giao dịch.

+   Làm việc được với đối tác nước ngoài bằng Tiếng Anh (TOEIC 700 trở lên hoặc tương đương).

-     Mô tả công việc:

Chuyên viên quản lý giao dịch (02 người):

+   Thực hiện vận hành, quản lý giao dịch hằng ngày.

+   Tham gia thử nghiệm hệ thống giao dịch/hệ thống chỉ số.

+   Tham gia nghiên cứu sản phẩm dịch vụ mới.

Chuyên viên Giám sát thành viên (01 người):

+   Giám sát hoạt động thành viên giao dịch.

+   Thực hiện các báo cáo tổng hợp liên quan đến công tác giám sát hoạt động thành viên giao dịch.

+   Tham gia nghiên cứu đề xuất, phát triển, cải tiến nghiệp vụ giám sát hoạt động thành viên giao dịch.

d)       Chuyên viên phòng Thông tin Thị trường (03 người)

-     Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

-     Kỹ năng:

+    Có kỹ năng giao tiếp;

+    Có kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức công việc cá nhân.

+    Có kỹ năng tính toán, thống kê và sử dụng trình duyệt web.

-     Yêu cầu:

+    Nắm vững kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán.

+    Nắm vững các quy định của pháp luật, Nhà nước liên quan đến hệ thống thông tin thị trường.

+    Có thể nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin bằng tiếng Anh, thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (Tương đương TOEIC 405 - 600).

-     Ưu tiên ứng viên:

+    Có chứng chỉ MOS (Microsoft office Specialist), Excel.

+    Có kinh nghiệm phát triển hệ thống thông tin.

-     Mô tả công việc:

Chuyên viên dữ liệu, chỉ số (02 người):

+   Theo dõi dữ liệu giao dịch trực tuyến trên trang thông tin điện tử, tóm tắt tình hình giao dịch trong ngày.

+   Thu thập, lưu trữ thông tin công bố đáp ứng yêu cầu công việc.

+   Xử lý thông tin, dữ liệu của thông tin công bố theo các hướng dẫn và tiêu chí có sẵn.

Chuyên viên công bố thông tin, chuyển ngữ (01 người):

+   Đăng tải tin lên trang thông tin điện tử.

+   Kiểm tra, đối chiếu các thông tin đã cập nhật lên trang thông tin điện tử với các thông tin nhận được.

+   Cập nhật thông tin, dữ liệu mới của công ty NY, Sở vào cơ sở dữ liệu trang thông tin điện tử.

+   Cập nhật lịch sự kiện, giá trị vốn hóa, phân ngành, thị phần môi giới, các danh sách theo dõi đặc biệt … lên trang thông tin điện tử.

+    Quản trị các chức năng liên quan đến đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử. Theo dõi tình trạng trang thông tin điện tử. Thông báo, phối hợp sửa lỗi với các đơn vị liên quan.

+     Chuyển ngữ thông tin từ Việt sang Anh theo mẫu sẵn có.

e)        Chuyên viên phòng Giám sát giao dịch (01 người)

-      Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, chứng khoán.

-      Kỹ năng:

+     Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, cẩn thận.

+     Có khả năng xử lý dữ liệu trong ngành tài chính/chứng khoán.

-      Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (Tương đương IELTS 5,0 trở lên).

-     Mô tả công việc:

+     Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ công tác giám sát tuân thủ.

+     Kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật của các tổ chức niêm yết, người nội bộ, cổ phiếu quỹ, cổ đông lớn và người có liên quan trong hoạt động giao dịch và công bố thông tin theo bảng phân công cổ phiếu phụ trách.

+     Phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật có liên quan.

f)         Chuyên viên Trung tâm dữ liệu dự phòng (01 người)

-    Trình độ đại học chuyên ngành điện – điện lạnh.

-     Kỹ năng:

+    Làm việc nhóm.

+    Làm ca, trung thực, cẩn thận.

-    Yêu cầu/Ưu tiên ứng viên:

+   Có trình độ tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm phục vụ công việc khác.

+    Có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại tòa nhà cao tầng hoặc tham gia quản lý vận hành hệ thống điện/ hệ thống điều hòa nhiệt độ lớn.

-    Mô tả công việc:

+   Vận hành hệ thống tủ điện phân phối nguồn, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, các máy phát điện và các thang máy tại khu vực văn phòng theo quy trình, hướng dẫn đã được phê duyệt.

+    Tham gia xử lý sự cố phát sinh của các hệ thống kỹ thuật.

+    Tham gia giám sát các nhà thầu thi công, bảo trì, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật.

g)        Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị (03 người)

ü  Chuyên viên mua sắm quản trị (01 người)

-     Trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính.

-     Kỹ năng:

+    Làm việc nhóm.

+    Đàm phán, giao tiếp, báo cáo.

+   Trung thực, cẩn thận.

-    Yêu cầu/Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm về đấu thầu các dự án đầu tư, mua sắm, xây lắp.

-    Mô tả công việc:

+   Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, thuê mướn các dịch vụ, theo dõi thực hiện hợp đồng, giao nhận, nghiệm thu và hoàn tất thủ tục thanh toán mua sắm hoặc thuê dịch vụ.

+    Theo dõi hợp đồng cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng.

+    Lập sổ, theo dõi và kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ.

+    Tham gia các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị

ü  Chuyên viên kỹ thuật (02 người)

-    Trình độ đại học chuyên ngành điện, điện lạnh.

-     Kỹ năng:

+    Làm ca, làm việc độc lập.

+    Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

-    Yêu cầu/Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về hệ thống phân phối điện tòa nhà.

-    Mô tả công việc:

+   Vận hành, sửa chữa nhỏ theo checklist các hệ thống kỹ thuật

+    Tham gia giám sát nhà thầu thi công bảo trì, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật.

+    Quản lý các hệ thống thang máy, máy phát điện, điện nhẹ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí.

+    Tham gia các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị kỹ thuật.

h)       Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự (02 người)

-      Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, luật, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh.

-      Kỹ năng:

+     Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+     Kỹ năng tính toán, thống kê, soạn thảo văn bản, thuyết trình.

-      Mô tả công việc:

Chuyên viên lao động tiền lương (01 người):

+    Xác định quỹ tiền lương tối ưu với số liệu kế hoạch tài chính hàng năm trên cơ sở các phương án lao động bình quân và các chỉ tiêu tài chính.

+     Thực hiện lập báo cáo theo quy định về lương thưởng và xếp loại doanh nghiệp theo mẫu.

+     Tính toán số liệu ước thực hiện và lương quyết toán.

+     Đề xuất phương án chi lương căn cứ tình hình ước thực hiện quỹ lương (tháng/ quý/ năm).

+     Thực hiện thủ tục chi khen thưởng phúc lợi theo quy định.

 +    Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân hàng tháng của từng người quản lý hàng năm

+     Lập kế hoạch chi lương thưởng phúc lợi phù hợp với kế hoạch tài chính.

Chuyên viên quản lý nhân sự và chế độ chính sách (01 người):

+     Thực hiện công tác rà soát quy hoạch, bổ sung quy hoạch.

+     Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển.

+    Thực hiện thủ tục, ra quyết định, theo dõi, quản lý, lưu trữ hồ sơ thành lập Hội đồng, Ban, Tổ…và các quyết định nhân sự.

+     Tổng hợp, phân loại, đánh giá kết quả công tác của người lao động.

+     Soạn thảo quyết định cử nhân sự đi công tác (trong và ngoài nước) và theo dõi, lưu giữ hồ sơ nhân sự đi công tác, nghỉ phép tại nước ngoài.

+     Quản lý dữ liệu chấm công.

  1. 3.        Tổ chức tuyển dụng:

a)     Phương thức thi tuyển:

+    Vòng 1: Kiểm tra, xem xét Hồ sơ ứng viên;

+    Vòng 2: Thi tuyển nghiệp vụ và tiếng anh (trắc nghiệm và viết luận).

+    Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp.

b)     Hồ sơ ứng tuyển (bắt buộc):

+    Bản chính: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe;

+    Bản sao có chứng thực: Bằng cấp chuyên môn (kèm bảng điểm), CMND/CCCD;

+   02 ảnh thẻ 3 x 4.

Hồ sơ ứng tuyển được đựng trong túi hồ sơ giấy cỡ 21cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên lạc.

c)        Thời hạn nộp hồ sơ:Đến hết ngày 15/8/2023.

d)        Phương thức nhận hồ sơ:

+    Ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển scan qua Email: hiendt@hsx.vn

+   Đồng thời, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ:Phòng Tổ chức nhân sự – Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TPHCM;

e)        Liên hệ:

+    Số điện thoại: 0975 713 387 (Chị Hiền);

+    Fax: (84-28) 38 217 452.

Mọi thông tin chi tiết ứng viên truy cập vào website: https://www.hsx.vn

HOSE