17:25, 21/07/2022

HVX: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Trí

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE