Khối ngoại và tự doanh bán ròng 6.000 tỷ đồng trong tháng 2, cá nhân bung tiền gom hết

Vn-Index đóng cửa tháng 2/2024 tại 1.252,73 điểm, tăng 88,42 điểm tương đương 7,59% so với cuối tháng 1/2024, với thanh khoản cải thiện mạnh. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn trong tháng 2 đạt 21.301 tỷ đồng, tăng 26,2% so với mức bình quân tháng 1.

Xét theo khung thời gian tháng, tỷ trọng phân bổ dòng tiền đạt đỉnh tháng ở ngành Công nghệ Thông tin; tăng vào Bất động sản, Thực phẩm, Hóa chất, Dầu khí và giảm ở Xây dựng, Thép, Bán lẻ.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, Cá nhân là bên mua ròng duy nhất trong tháng 2, tập trung mua ròng Ngân hàng, Thực phẩm & Đồ uống và Bất động sản.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền cùng gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID trong khi giảm nhẹ ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Nước ngoài bán ròng 2.768,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4.043,8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DGC, HPG, SSI, MSB, CTG, NLG, FRT, KDH, VHC, VIC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, VNM, VPB, GEX, MSN, VCG, STB, VCB, FUEVFVND.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 6.495,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 6.762 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: NVL, VPB, VNM, PC1, MWG, MSN, GEX, NKG, TPB, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top bán ròng có: DGC, EVF, SSI, CTG, MSB, VCI, VHC, FRT, AAA.

Khối ngoại và tự doanh bán ròng 6.000 tỷ đồng trong tháng 2, cá nhân bung tiền gom hết  - Ảnh 1

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1.794,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1.861,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, ACB, NVL, NKG, FUEVFVND, PC1, FPT, TCB, VHM, DGC.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top mua ròng có DCM, MWG, PVD, CTG, PNJ, LCG, VCI, VNM, HAH, STB. 

Tự doanh bán ròng 1.931,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 857 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, EVF, E1VFVN30, BID, AAA, ASM, FUESSVFL, HCM, GEX, VIX.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, MBB, HPG, PC1, SSI, EIB, VSC, TCB, STB, GMD. 

Xét theo khung thời gian tháng, tỷ trọng phân bổ dòng tiền đạt đỉnh tháng ở ngành Công nghệ Thông tin; tăng vào Bất động sản, Thực phẩm, Hóa chất, Dầu khí và giảm ở Xây dựng, Thép, Bán lẻ. Xét theo quy mô vốn hóa, tỷ trọng phân bổ dòng tiền cùng gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID trong khi giảm nhẹ ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Trong tháng 2/2024, tỷ trọng giá trị giao dịch ở nhóm VN30 và VNMID lần lượt là 43% và 44,1%, tăng so với mức 41,9% và 43,2% trong tháng 1. GTGD bình quân phiên tăng +28,1% (tương đương +1.966 tỷ đồng) ở nhóm VN30 và +27,2% (+1.961 tỷ đồng) ở nhóm VNMID.

Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML giảm về 8,7% từ mức 9,6%.

Với mức tăng +8,52% trong tháng 2, chỉ số VN30 tiếp tục có hiệu suất vượt trội hơn so với VNMID (+5,04%) và VNSML (+5,13%).

Xem thêm tại vneconomy.vn