LEC: Giải trình chênh lệch KQKD công ty mẹ trước và sau soát xét bán niên 2023

LEC: Giải trình chênh lệch KQKD công ty mẹ trước và sau soát xét bán niên 2023

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung thông báo giải trình chênh lệch KQKD công ty mẹ trước và sau soát xét bán niên 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm