LEC: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023

LEC: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung công bố thông tin về việc giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm