Lịch chốt quyền cổ tức tuần 4-8/12: Cổ tức tiền mặt cao nhất 46%

Theo thống kê, có 18 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 4– 8/12. Trong đó, 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp trả cổ phiếu kết hợp trong tuần này.

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 46% và thấp nhất là 1,4%.

Ảnh chụp Màn hình 2023-12-02 lúc 15.54.23.png

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã SBH) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 24,45%, tương ứng 1 cp được nhận 2.445 đồng. Với hơn 124,2 triệu cp đang lưu hành, ước tính SBH cần chi khoảng 304 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/12 và ngày thanh toán dự kiến vào 28/12/2023. 

Tại ngày 30/06/2023, cổ đông lớn nhất của SBH là Tổng Công ty phát điện 2 - CTCP (EVNGenco2) nắm giữ 61,78% vốn, tiếp theo là Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE) - nắm 25,76%, tương ứng có thể nhận về gần 188 tỷ đồng và hơn 78 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức từ SBH.

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG) thông báo ngày 5/12 sẽ là ngày ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%, bên cạnh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20,2%.

Đối với phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, CMG sẽ thực hiện theo tỷ lệ 6% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Với gần 151 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CMG sẽ chi ra hơn 90 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này, thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 28/12/2023.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 6 cp mới. Theo đó, CMG dự kiến phát hành tối đa hơn 9 triệu cp, giá trị hơn 90 tỷ đồng.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông tỷ lệ 20,2%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cp sẽ nhận được 202 cp thưởng. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa hơn 30,4 triệu cp, giá trị hơn 304 tỷ đồng.

Ngày 5/12 tới đây, CTCP May Sông Hồng (mã MSH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. May Sông Hồng dự kiến thanh toán vào ngày 22/12/2023. Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến May Sông Hồng sẽ chi khoảng 188 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cho cổ đông.

Ngày 8/12 tới đây, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (mã HNF) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Với hơn 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HNF sẽ cần chi khoảng 78 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào 26/12/2023.

Trước đó, ngày 24/11, công ty vừa chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt cũng với tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cp), thời gian chi trả dự kiến vào 11/12/2023. Như vậy cổ tức đợt 1 chưa về túi, cổ đông HNF đã rục rịch được nhận tiếp cổ tức đợt 2, tổng tỷ lệ hai đợt là 50% - bằng với kế hoạch cổ tức đã thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên.

Ngày 8/12 tới đây, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã PMC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 46%, tương đương 1 cp được nhận 4.600 đồng.

Với hơn 9,3 triệu cp đang lưu hành, PMC sẽ chi khoảng 43 tỷ đồng để thanh toán, dự kiến từ 22/12/2023. Nguồn tiền được lấy từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trước đó, trong tháng 11, PMC vừa thực hiện trả cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 80% (8.000 đồng/cp), tương ứng chi gần 75 tỷ đồng cho đợt này. Như vậy, trong vòng hai tháng nhưng cổ đông PMC đã nhận cổ tức với tổng tỷ lệ lên tới 126%.

Xem thêm tại cafef.vn