Lịch chốt quyền cổ tức tuần 8-12/1: Cổ tức tiền mặt cao nhất gần 48%

Theo thống kê, có 15 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 8– 12/1. Trong đó, 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp thực hiện quyền mua cổ phiếu trong tuần này.

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 47,9% và thấp nhất là 2,9%.

Ảnh chụp Màn hình 2024-01-06 lúc 20.01.54.png

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP) thông báo ngày 12/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1/2023. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7,5% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/01/2024.

Như vậy, với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Quảng Ninh cần chi khoảng 338 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông QTP đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Như vậy, cổ đông QTP vẫn sẽ còn đợt nhận cổ tức nữa từ Công ty.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) cho biết, ngày 11/1 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Như vậy, với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi tương ứng gần 357 tỷ đồng để thực hiện đợt chia cổ tức lần này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 24/1/2024.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2023, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2023 qua 2 lần tạm ứng là 20%, trong khi kế hoạch dự kiến là tối thiểu 15% và vẫn thấp hơn nhiều so với mức chia 30% bằng tiền của năm 2022.

CTCP Thủy điện A Vương (mã AVC) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/01/2024. Tỷ lệ thực hiện là 47,89%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 4.789 đồng. Với hơn 75 triệu cp đang lưu hành, ước tính AVC cần chi hơn 359 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày chi trả dự kiến vào 15/05/2024.

Trước đó, AVC trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 vào tháng 8/2023 (tỷ lệ 25%), đợt 2 vào tháng 10/2023 (tỷ lệ 24,7%) và đợt 3 dự kiến vào tháng 3/2024 với tỷ lệ 20,95%. Như vậy, tổng số tiền chi cho 4 đợt cổ tức năm 2023 của AVC ước gần 890 tỷ đồng, với tổng tỷ lệ 118,54%.

CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) thông báo sẽ thực hiện chi trả cổ tức đặc biệt năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là 12/1/2024. Ngày thanh toán là 22/1/2024. Với hơn 267 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến KDC sẽ chi hơn 267 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngày 12/1/2024 tới đây CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5,52%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 552 đồng. Thời gian thanh toán 26/4/2024. Như vậy với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi 276 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.


Xem thêm tại cafef.vn