Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/2

Tin doanh nghiệp

STC - CTCP Sách và Thiết bị Trường học tại Tp, HCM - Ngày 11/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 14% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.400 đồng). STC dự kiến chi trả vào 5/4/2024.

BNA - CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc – Công bố đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Bùi Thị Thanh Hương từ ngày 15/2/2024 vì lý do cá nhân.

NTH - CTCP Thủy điện Nước Trong - Ngày 12/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). NTH dự kiến chi trả vào 27/3/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HJS - CTCP Thủy điện Nậm Mu - CTCP Chứng khoán VIX đã bán 1.360.000 cổ phiếu HJS. Giao dịch diễn ra trong phiên 6/2/2024. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.655.162 cổ phiếu (tỷ lệ 12,64%)

DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá - CTCP Tratimex P&L đã bán 3.248.700 cổ phiếu DXP, chỉ còn nắm 60 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 11/1 đến 9/2/2024. CTCP Tratimex P&L là tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT DXP Hoàng Văn Quang và Phó Chủ tịch HĐQT DXP Trần Việt Hùng.

CLM - CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin – Ông Nguyễn Thái Hà đã mua 57.800 cổ phiếu CLM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 218.801 cp (tỷ lệ 1,99%). Thời gian giao dịch từ 10/1 đến 1/2/2024. Ông Hà là chồng bà Lê Thị Thu Trang, Phó Giám đốc CLM.

NED - CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc - Chủ tịch HĐQT Trần Văn Huyên đã mua 175.600 cổ phiếu NED. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.430.750 cổ phiếu (tỷ lệ 6%).. Thời gian giao dịch từ 5/2 đến 6/2/2024

HPD - CTCP Thủy điện Đăk Đoa – Cổ đông lớn America LLC đã mua 12.500 cổ phiếu HPD. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 749.400 cp (tỷ lệ 9,02%). Giao dịch diễn ra trong phiên 2/2/2024.

ST8 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 – Ông Lìu Đăng Khoa đã mua 814.700 cổ phiếu ST8, nâng sở hữu lên hơn 1,8 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 7,1%, chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 5/2/2024.

DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Ông Lưu Hoàng Đức đã mua 17.500 cổ phiếu DGC. Giao dịch diễn ra trong phiên 15/2/2024. Ông Đức là em trai ông Lưu Bách Đạt – TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc DGC

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KSB - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương – Phó Tổng Giám đốc KSB Nguyễn Hoành Sơn đăng ký bán toàn bộ 75.800 cổ phiếu KSB với mục đích thu xếp tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 22/2 đến 22/3/2024.

Xem thêm tại cafef.vn