Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/12

Tin doanh nghiệp

APG - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG - Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ của Bà Đào Thị Nga từ 20/12/2023.

LIX - Công ty Cổ phần Bột giặt LIX - Ngày 2/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). LIX dự kiến chi trả vào 18/1/2024.

PAC - Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - Lùi ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền. PAC sẽ chốt danh sách cổ đông vào 1/2/2024 và thực hiện thanh toán vào ngày 28/2/2024.

TNH - Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Ngày 3/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới.

PIC - CTCP Đầu tư Điện lực 3 - Ngày 28/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). PIC dự kiến chi trả vào 29/1/2024.

NBT - CTCP Cấp thoát nước Bến Tre - Ngày 29/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). NBT dự kiến chi trả vào 29/1/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FRT -Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 50.000 cổ phiếu FRT. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 15,03 triệu cổ phiếu tương ứng 11,03% vốn. Thời gian giao dịch trong phiên 19/12/2023.

CMG -Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC - Thành viên HĐQT CMG Nguyễn Phước Hải đã mua 350.000 cổ phiếu CMG, giảm sở hữu xuống còn hơn 3,4 cổ phiếu, tỷ lệ 1,8%. Thời gian giao dịch từ 21/11 đến 20/12/2023.

SAV - Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexE - land Asia Holdings Pte.Ltd đã bán 38.250 cổ phiếu SAV. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là gần 10,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 47,63%). Giao dịch thực hiện trong phiên 19/12/2023.

EVS - Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Nguyễn Hồng Tuấn, con ruột Trưởng phòng phát triển đổi tác đã mua 8,2 triệu cổ phiếu EVS, tỷ lệ 4,98%. Giao dịch diễn ra trong phiên 13/12/2023.

GKM - CTCP GKM Holdings- CTCP Chứng khoán APG đã mua 244.300 cổ phiếu GKM. Giao dịch diễn ra trong phiên 19/12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.605.904 cổ phiếu (tỷ lệ 11,47%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VDS- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Cổ đông lớn Hoàng Hải An đăng ký bán 18.000 cổ phiếu VVDS. Thời gian giao dịch dự kiến từ 1/1/2024 đến 25/1/2024. CT E-land Asia Holdings Pte. Ltd là tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT SAV Lee Eun Hong và Thành viên HĐQT SAV Jung Sung Kwan.

POM- Công ty Cổ phần Thép POMINA - CT TNHH TM & SX Thép Việt đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu POM, hạ lượng sở hữu xuống còn hơn 145 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 51,97%). Thời gian giao dịch dự kiến từ 26/12/2023 đến 24/1/2024.

Xem thêm tại cafef.vn