Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/11

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/11 - Ảnh 1.


Tin doanh nghiệp

GEX - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Thông báo mua lại trái phiếu trước hạn mã GEXH12101. Khối lượng mua lại là 2.000 trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. GEX sẽ mua lại vào ngày 25/12/2023.

SBH - CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ - Ngày 5/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 24,45% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.445 đồng. SBH dự kiến chi trả vào 28/12/2023.

HID - Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam - Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn lại Công ty liên kết CTCP Hal invest. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng là 1,6 triệu cổ phần tương đương 16% vốn Hal invest, hạ tỷ lệ sở hữu xuống 24% (2,4 triệu cổ phần). Thời gian thực hiện trong quý 4/2023.

EBS - CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội - Nhận được Quyết định của Chi cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tổng số tiền xử phạt là gần 54 triệu đồng.

PPH - Tổng công ty cổ phần Phong Phú - Ngày 1/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.500 đồng. PPH dự kiến chi trả vào 11/12/2023.

SSB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Thông báo phát hành 42 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), tương ứng 1,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 12.000 đồng/cp.

NTH - CTCP Thủy điện Nước Trong - Ngày 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. NTH dự kiến chi trả vào 11/1/2024.

PTO - CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện - Ngày 29/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 600 đồng. PTO dự kiến chi trả vào 8/12/2023.

PAT - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam - Ngày 20/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 90% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 9.000 đồng. PAT dự kiến chi trả vào 18/1/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PDR - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Công đoàn Cơ sở đã mua 69.102 cổ phiếu PDR thông qua VSDC. Giao dịch diễn ra trong phiên 20/11.

KFP - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji - CTCP PAC Quốc tế đã bán 170 nghìn cổ phiếu KFP, hạ lượng sở hữu xuống còn 13,85 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,76%. Giao dịch diễn ra trong phiên 18/10.

SSB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thị Nga đã mua 2 triệu cổ phiếu SSB, nâng sở hữu lên 88,7 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 3,616%. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 20/11-22/11.

DTA - Công ty Cổ phần Đệ Tam – Chủ tịch HĐQT Trần Đức Lợi bán 600 nghìn cổ phiếu DTA, hạ lượng nắm giữ xuống còn 1,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,34%. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 30/10-22/11.

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải - Công ty TNHH Quỹ TM Holding đã mua 850.000 cổ phiếu MAC. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.589.700 cổ phiếu (tỷ lệ 30,32%)

BIG - CTCP Big Invest Group - Bà Kim Thị Hạnh đã mua 150 nghìn cổ phiếu BIG, tỷ lệ 3% trong phiên 16/11.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SII - CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn - CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) đăng ký bán 7.967.700 cổ phiếu SII nhằm cân đối tài chính công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/11 đến 27/12/2023. CII là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT SII Nguyễn Văn Thành. Ông Thành hiện là Phó Tổng Giám đốc CII.

Xem thêm tại cafef.vn