Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/8

Tin doanh nghiệp

YBM - CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái - Ngày 31/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 01/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/10/2023.

TEG - CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – Dự kiến chào bán 48 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 65,9% (1000:659, cổ đông sở hữu 1.000 cp được quyền mua 659 cp mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện phương án chào bán dự kiến trong năm 2023 và 2024.

SDG - CTCP Sadico Cần Thơ – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 21/8/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 31/8/2023.

LHC - CTCP Thủy lợi Lâm Đồng - Ngày 22/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng.

SIP - CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG - Sáng ngày 8/8, Đầu tư Sài Gòn VRG mã CK SIP đã chính thức đưa hơn 90,9 triệu cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ANV - CTCP Nam Việt - Ông Doãn Chí Thiên, con ông Doãn Tới – Tổng giám đốc đã bán ra gần 4,1 triệu cổ phiếu ANV từ ngày 19/7 đến 08/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thiên chỉ còn nắm giữ gần 71.000 cổ phiếu ANV, tỷ lệ 0,05%.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã mua vào 1,31 triệu cổ phiếu HSG trong ngày 02/8. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm tại HSG lên hơn 56,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,11%.

POM - CTCP Thép Pomina - Bà Đỗ Thị Kim Cúc, em ông Đỗ Duy Thái – Chủ tịch HĐQT đã bán ra bán 3 triệu cổ phiếu POM trong ngày 07/8. Qua đó, bà Cúc đã sở hữu tại POM xuống còn hơn 5,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,83%.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT đã bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HAH từ ngày 28/7 đến 04/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại HAH xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,42%.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT chỉ bán được 500.000 cổ phiếu TNG trong tổng số 1,2 triệu cổ phiếu TNG đăng ký bán từ ngày 03/7 đến 01/8. Qua đó, giảm sở hữu tại TNG xuống còn hơn 4,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,86%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSB - Ngân hàng TMCP Hàng hải - Bà Nguyễn Thu Trang, vợ ông Nguyễn Thế Minh – Phó tổng giám đốc đăng ký bán 200.000 cổ phiếu MSB từ ngày 11/8 đến 08/9 theo phương thức thỏa thuận. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Minh cũng đăng ký bán 112.000 cổ phiếu MSB.

TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TCD từ ngày 10/8 đến 08/9 theo phương thức thỏa thuận. Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Xuân Lan, vợ của ông Hùng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu cùng thời gian và phương thức nêu trên.

MCF - CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm - Ông Lê Trường Sơn, Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 163.000 cổ phiếu MCF sở hữu, tỷ lệ 1,52%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/8 đến 07/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTP - CTCP Minh Khang Capital Trading Public - Ông Phạm Mai Anh Tài, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 604.000 cổ phiếu CTP sở hữu, tỷ lệ 4,99%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/8 đến 08/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Xem thêm tại cafef.vn