09:38, 31/10/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022

Trong bài viết này:

    LIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022

    Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022 như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm