17:29, 29/04/2022

LIX: Ông Phạm Quốc Đại được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

Trong bài viết này:

    LIX: Ông Phạm Quốc Đại được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

    Công ty Cổ phần Bột giặt LIX thông báo thay đổi nhân sự HĐQT như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm