LIX: Ông Phạm Quốc Đại được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

LIX: Ông Phạm Quốc Đại được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX thông báo thay đổi nhân sự HĐQT như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm