Một công ty bia ở Hạ Long sắp chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ khủng

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB) thông báo ngày 28/09 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/09.

Một công ty bia ở Hạ Long sắp chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ khủng

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB) thông báo ngày 28/09 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/09.

Tỷ lệ thanh toán là 150%/cp, tức 1 cổ phiếu nhận được 15,000 đồng và với gần 3.1 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi hơn 46 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Dự kiến thanh toán vào ngày 16/10/2023.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất năm 2022, doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 1,369 tỷ đồng và 127 tỷ đồng, tương ứng tăng 40% và 54% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh của HLB giai đoạn 2018-2022

Kha Nguyễn

FILI