NBB: Thông báo nhận được quyết định của UBND Thị xã La Gi về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi

Xem thêm tại hsx.vn