Ngày 29/1 tới, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ đấu giá cổ phần tại hai công ty con

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP sở hữu và đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP sở hữu.

Theo đó, ngày 29/01 tới đây, HNX sẽ tổ chức 2 phiên bán đấu giá cổ phần để thoái vốn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC (mã MVN-UPCoM) sở hữu gồm 437.400 cổ phần của CTCP Hàng hải Sài Gòn và  1.323.000 cổ phần của CTCP Vận tải biển Hải Âu.

Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn (địa chỉ tại số 442 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP HCM) thành lập năm 1988; ngành nghề doanh dịch vụ vận tải, kho bãi với vốn điều lệ hơn 43,09 tỷ đồng.

Cổ phần của Hàng hải Sài Gòn có giá khởi điểm 22.600 đồng/cổ phần. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 437.400 cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tạ CTCP Hàng Hải Sài Gòn là 10,15% vốn điều lệ thực góp của công ty.

Còn, Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (địa chỉ tại số 40 đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM) thành lập năm 2000; hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa giữa các cảng trong nước và quốc tế với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Cổ phần của Vận tải biển Hải Âu có giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần. Người nước ngoài không được phép mua cổ phần và tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Vận tải Biển Hải Âu là 26,46% vốn điều lệ thực góp của công ty.

Xem thêm tại vneconomy.vn