Nhà đầu tư ngoại giảm nhiệt, trở lại bán ròng hơn 80 tỷ đồng trong phiên 8/4

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 47,63 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.414,39 tỷ đồng, giảm 36,62% về khối lượng và 28,25% về giá trị so với phiên cuối tuần qua (ngày 5/4).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 56,84 triệu đơn vị, giá trị 1.568,82 tỷ đồng, giảm 17,59% về khối lượng và 19,49% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9,21 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 154,43 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 6,18 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 22,69 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SBT với khối lượng hơn 4,59 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt xấp xỉ 57 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh chứng chỉ quỹ FUESSVFL với khối lượng hơn 5,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 118,62 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 2,82 triệu đơn vị, giá trị đạt 101,43 tỷ đồng, tăng 26,62% về lượng và 41,54% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 1,28 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 27,48 tỷ đồng, giảm 68,57% về lượng và 73% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 1,54 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 73,95 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,86 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 30,48 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 1,51 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 64,47 tỷ đồng.

Tiếp theo là IDC được mua ròng 13,22 tỷ đồng (229.100 đơn vị) và MBS được mua ròng 7,62 tỷ đồng (267.900 đơn vị).

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất SHS với khối lượng 373.700 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 7,38 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là CEO bị bán ròng 266.000 đơn vị, giá trị đạt 6,06 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 475.500 đơn vị, giá trị đạt 16,71 tỷ đồng, giảm 65,11% về lượng và 46,39% về giá trị so với phiên trước đó.

Mặt khác, khối này bán ra 823.580 đơn vị, giá trị bán ra tương ứng 17,03 tỷ đồng; tăng nhẹ 1,2% về lượng nhưng giảm 12,35% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 348.080 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 0,32 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 549.010 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,74 tỷ đồng.

Hôm nay, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV với khối lượng 102.000 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 8,55 tỷ đồng. Tiếp theo là VEA, QNS, GHC cùng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối này trở lại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với khối lượng 719.700 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 14,3 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 8/4, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,02 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 80,8 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 5/4 mua ròng 4,87 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 3,95 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn