Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng trong phiên giảm sâu ngày 23/2

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 73,69 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.855,77 tỷ đồng, tăng 50% về khối lượng và 66,82% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 22/2).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 106,26 triệu đơn vị, giá trị 2.630,68 tỷ đồng, tăng 38,5% về khối lượng và 28,17% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 32,57 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 774,91 tỷ đồng, tăng 18% về lượng nhưng giảm 17,57% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất DGC về giá trị, đạt 117,71 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,16 triệu đơn vị. Trong khi EVF là mã dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 5,23 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 95,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với khối lượng 9,86 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 195,87 tỷ đồng. Tiếp theo là MWG bị bán ròng 183,4 tỷ đồng (4,11 triệu đơn vị) và VIX bị bán ròng 140,9 tỷ đồng (7,91 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 2,89 triệu đơn vị, giá trị đạt 86,28 tỷ đồng, tăng 69,93% về lượng và 70,78% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 4,58 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 108,09 tỷ đồng, tăng 235,9% về lượng và 268,4% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,69 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 21,81 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 337.510 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 21,18 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 814.660 đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng đạt 46,47 tỷ đồng. Tiếp theo là MBS được mua ròng 354.800 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 9,43 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,17 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 43,08 tỷ đồng. Còn SHS lùi về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng 1,07 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 18,87 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mã bị bán ròng mạnh khác có CEO đạt 568.300 đơn vị, giá trị đạt 12,18 tỷ đồng và HUT đạt 306.190 đơn vị, giá trị đạt 5,81 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 1,04 triệu đơn vị, giá trị đạt 24,12 tỷ đồng, tăng 50,84% về lượng và 8,26% về giá trị so với phiên trước đó.

Mặt khác, khối này bán ra 758.690 đơn vị, giá trị đạt 24,74 tỷ đồng, tăng 5,95% về lượng nhưng giảm 2,64% về giá trị so với phiên trước đó.

Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 277.850 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 0,62 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 28.870 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,13 tỷ đồng.

Hôm nay, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV với giá trị đạt 7,96 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 97.600 đơn vị. Tiếp theo là MPC được mua ròng 3,56 tỷ đồng; các mã QTP, SGP, VAB, VEA, DDV cùng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 284.990 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 13,82 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 23/2, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 33,98 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 797,34 tỷ đồng, tăng 24,51% về lượng và giảm 13,52% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 22/2 (bán ròng 922,03 tỷ đồng).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn