PLP: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

PLP: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã CK: PLP) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 14/09/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm