PLP: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

PLP: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã CK: PLP) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm