PMW bị phạt và truy thu thuế 823 triệu đồng, lãi sau thuế quý 2 đi ngang

Theo BCTC quý 2/2023 vừa công bố, CTCP Cấp nước phú Mỹ (UPCoM: PMW) thu được hơn 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

PMW bị phạt và truy thu thuế 823 triệu đồng, lãi sau thuế quý 2 đi ngang

Theo BCTC quý 2/2023 vừa công bố, CTCP Cấp nước phú Mỹ (UPCoM: PMW) thu được hơn 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý 2, PMW thu được hơn 85 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3%. Trong đó, doanh thu thành phẩm nước chiếm 99% (85.2 tỷ đồng), còn lại là doanh thu thi công lắp đặt và doanh thu cung cấp vật tư ngành nước.

Giá vốn hàng bán cũng giảm 7%, còn 58 tỷ đồng. Do đó, PMW lãi gộp 27.5 tỷ đồng, tăng 6%. Biên lãi gộp cũng tăng từ mức 29.4% cùng kỳ lên 32.6%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 4%, còn hơn 18 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là cổ tức được chia. Chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay hơn 35 triệu đồng, giảm 85%.

Các khoản chi phí cũng giảm như chi phí bán hàng (-33%), chi phí quản lý doanh nghiệp (-2%).

Kết quả, PMW thu được hơn 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt hơn 166 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 8% và tăng 7% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 336 tỷ đồng và hơn 73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, PMW đã thực hiện được 49% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của PMW. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản đạt gần 717 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Hàng tồn kho có hơn 15 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm, đều là nguyên vật liệu. Công ty có khoản đầu tư tài chính là tiền gửi có kỳ hạn 30 tỷ đồng, trong khi đầu năm không phát sinh.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu PMW đang được giao dịch quanh mức 28,000 đồng/cp, giảm nhẹ 3% so với đầu năm, với thanh khoản chỉ khoảng 500 cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu PMW từ đầu năm đến nay

Bị phạt và truy thu thuế 823 triệu đồng 

Ở diễn biến khác, ngày 23/06/2023, Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

PMW bị xử phạt với mức phạt 20% số tiền thuế khai sai là hơn 24 triệu đồng. Công ty bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 499 triệu đồng và truy thu tiền chậm nộp gần 300 triệu đồng. Tổng số tiền thuế bị phạt và truy thu hơn 823 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế tính đến hết ngày 19/06/2023. PMW có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế từ sau ngày 19/06 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

Hàn Đông

FILI