09:55, 22/07/2022

PNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo địa chỉ sau: Khu phố 4. Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP. HCM
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX