Sau khi về tay Masan, Bột giặt NET báo lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động

CTCP Bột giặt NET (mã NET) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt gần 542 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp của NET tăng gấp đôi, lên hơn 164 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Bột giặt NET đạt gần 7 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Các chi phí đều có chiều hướng tăng cao như chi phí tài chính tăng hơn 41%, lên gần 4,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 108% lên 100 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 20%, lên 8,2 tỷ đồng.

Kết quả, Bột giặt NET thu về 51,8 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý IV/2023, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Theo giải trình, Bột giặt NET cho biết, doanh thu tăng mạnh nhờ doanh số của sản phẩm nước giặt, bột giặt và nước rửa chén tăng cộng hưởng với việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào giúp gia tăng lợi nhuận gộp của công ty.

Doanh nghiệp “nhà” Masan (MSN) sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Bột giặt NET đạt gần 1.810 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của công ty và cũng là năm thứ 8 liên tiếp doanh thu tăng trưởng dương, kể từ năm 2016.

Sau khi về tay Masan, Bột giặt NET báo lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động
Tình hình kinh doanh của Bột giặt NET những năm gần đây

Lãi sau thuế ghi nhận 178 tỷ đồng, gấp đôi năm 2022, vượt cả mục tiêu lãi thấp (80 tỷ đồng) và mục tiêu lãi cao (100 tỷ đồng) đã đề ra. Đây là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của Bột giặt NET gần 894 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm gần 264 tỷ đồng, tăng 38%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) 119 tỷ đồng, gấp 18 lần con số 6,5 tỷ đồng đầu năm.

Hàng tồn kho lại giảm nhẹ 3% còn gần 197 tỷ đồng, trong đó dự phòng hơn 21 tỷ đồng (gấp 37 lần đầu năm).

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ ghi nhận gần 460 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Vay ngắn hạn đạt hơn 213 tỷ đồng, chiếm 46% tổng nợ.

Bột giặt NET được thành lập năm 1968, là một trong các doanh nghiệp nội địa hàng đầu về sản phẩm chăm sóc gia đình tại Việt Nam. Bước ngoặt trong hoạt động kinh doanh của NET bắt đầu từ đầu năm 2020 sau khi Công ty TNHH Masan HPC - thành viên do Masan Group sở hữu 100% vốn đã hoàn tất mua vào 52% cổ phần NET với mức giá trung bình 4.800 đồng/cp.

>> Bột giặt NET (NET) báo lãi quý 3 gấp 2,8 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch cả năm

Xem thêm tại nguoiquansat.vn