Sau quý 2 lỗ đậm, Viettel Global (VGI) báo doanh thu quý 3 vượt mốc 7.000 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – UpCOM:VGI) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2023, ghi nhận doanh thu đạt 7.325 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước đồng thời ghi nhận quý đạt doanh thu kỷ lục từ trước tới nay của công ty.

Lợi nhuận gộp đạt 3.749 tỷ đồng tăng 4% do giá vốn kỳ tăng cao hơn, đến 31% lên 3.575 tỷ đồng, song biên lãi gộp của Viettel Global quý này vẫn được duy trì ở mức cao đạt 51%.

Sau quý 2 lỗ đậm, Viettel Global (VGI) báo doanh thu quý 3 vượt mốc 7.000 tỷ đồng
Biên lãi gộp của VGI qua các năm

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng nhẹ 9% đạt 1.678 tỷ đồng. Khoản thu từ công ty liên doanh liên kết tăng đột biến đạt 51 tỷ đồng gấp 10 lần cùng kỳ. Các khoản chi hầu hết đều tăng lên như chi phí tài chính tăng hơn 300 tỷ so với Q3/2022 lên 859 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,5 lần mà chủ yếu phát sinh từ trích lập dự dòng phải thu khó đòi (817 tỷ đồng) tăng gấp 3 lần. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty đạt 1.409 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Global đạt doanh thu hơn 20.629 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh 82% xuống còn 784 tỷ đồng.

Năm 2023, Viettel Global đặt mục tiêu tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ kỳ vọng đạt 3.014 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 76% lợi nhuận.

Sau quý 2 lỗ đậm, Viettel Global (VGI) báo doanh thu quý 3 vượt mốc 7.000 tỷ đồng
Doanh thu và lợi nhuận của VGI qua các quý - Đơn vị: Tỷ đồng

Viettel Global cho biết đang tiếp tục trích lập quỹ dự phòng đầu tư và phải thu đối với Công ty Viettel Myanmar, trích lập dự phòng nợ phải thu với Công ty Viettel Cameroun và ảnh hưởng bởi lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện tại công ty mẹ và các công ty thị trường (gồm Viettel Burundi và Viettel Tanzania).

Trong quý III năm 2023, đứng đầu tăng trưởng là khối các thị trường châu Phi với mức tăng 18%; tiếp đến là Mỹ La tinh tăng 17% và Đông Nam Á tăng 13%. Hầu hết các công ty thị trường đều tăng trưởng cao về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như Movitel tại Mozambique +34%, Unitel tại Lào +23%, Telemor tại Đông Timor +21%.

Đặc biệt, ngoài việc làm chủ thị trường viễn thông, các thương hiệu Viettel tại nước ngoài đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các dịch vụ số. Quý 3/2023, Viettel Global ghi nhận các công ty Ví điện tử tiếp tục có tốc độ tăng trưởng rất cao: M_mola tại Mozambique +593%, Telemor Fintech tại Đông Timor +96%, Star Fintech tại Lào +93%, eMoney tại Campuchia +41%, Halopesa tại Tanzania +31%.

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 50.800 tỷ và 29.915 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Viettel Global tiếp tục giảm mạnh xuống còn 3.150 tỷ đồng giảm 735 tỷ so với quý trước và giảm 2.800 tỷ so với đầu năm.

Được HOSE chấp thuận niêm yết, Viettel Post (VTP) báo lãi tăng 82%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn