SBH trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thông báo 07/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH).

SBH trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thông báo 07/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH).

Tỷ lệ thực hiện đạt 25% (1 cp được nhận 2,500 đồng). Với 124 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi 310 tỷ đồng để thực hiện. Đa phần trong đó sẽ về tay 3 cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH Năng lượng REE (công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh) và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/07 và thanh toán vào 29/07.

Năm 2021, SBH đạt doanh thu gần 909 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 501 tỷ đồng. Sang năm 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 689 tỷ đồng (giảm 24% so với năm trước) và lợi nhuận trước thuế 161 tỷ đồng (giảm 68%). Năm nay, SBH chuẩn bị đầu tư xây dựng nhiều dự án, trong đó có dự án nhà máy điện gió Tuy An 5 công suất 200 MW với tổng vốn đầu tư 4,500 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 15%.

Duy Na

FILI