SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 28%, vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

Ngày 17/4, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tại Đại hội, ban lãnh đạo SeABank đã thông tin tới cổ đông kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024.

Theo đó, năm 2023, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 31/12/2023 là 4.616 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tổng tài sản đạt 266.122 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,94%, Tỷ lệ chi phí trên thu nhập thuần (CIR) là 38,3% nhờ tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất CAR đạt mức 13,61% và luôn được duy trì cao hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu do NHNN yêu cầu.

Năm 2023, SeABank ghi nhận hơn 32,3 triệu giao dịch trên nền tảng số, tăng 157% so với cùng kỳ và hơn 71% tài khoản mở mới đăng ký online thông qua eKYC. Năm 2023, vốn điều lệ của SeABank được tăng lên 24.957 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu SSB đã được HOSE lựa chọn vào VN30. Tại thời điểm 31/12/2023, SeABank là 1 trong 7 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

ĐHĐCĐ SeABank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo định hướng duy trì sự tăng trưởng ổn định so với năm 2023, bao gồm: tổng tài sản đạt xấp xỉ 300.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng thêm xấp xỉ 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.888 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 2023; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) ở mức 13,9 %; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Một trong những nội dung quan trọng được ĐHĐCĐ SeABank là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 24.957 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng (tăng 5.043 tỷ đồng) thông qua các phương thức.

Thứ nhất, phát hành 329 triệu cổ phiếu SSB để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 13,1826% và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỉ lệ 0,4127%, tăng vốn điều lệ lên mức 28.350 tỷ đồng.

Thứ 2, phát hành 45 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 để tăng vốn điều lệ thêm 450 tỷ đồng.

Thứ 3, chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp vốn điều lệ của Ngân hàng tăng thêm 1.200 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn