Sông Đà 6 (SD6) tiếp tục dời lịch trả cổ tức sang năm thứ 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 (HNX: SD6) mới đây thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015 và đợt 1/2016 sang ngày 31/12/2024 với lý do chưa thu xếp được tiền để thanh toán theo kế hoạch.

Phần cổ tức năm 2015 đã được SD6 chi trả đợt 1 với tỷ lệ 10% vào ngày 29/08/2016 và từ đó đến nay, Công ty nhiều lần dời lịch trả 5% còn lại của năm 2015 và 5% của đợt 1/2016 đến nay đã sang năm thứ 9.

Có lẽ điều này cũng đã phản ánh phần nào kết quả kinh doanh tại công ty này.

Trong quý 3 năm nay, Sông Đà 6 ghi nhận tổng doanh thu đạt 44,9 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản lỗ sau thuế 40,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 206,8 triệu đồng ở quý III/2022.

Sông Đà 6 (SD6) tiếp tục dời lịch trả cổ tức sang năm thứ 9
Kết quả kinh doanh SD6 các quý gần đây

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,4 tỷ đồng, giảm 38,5% so với mức 160,2 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế báo lỗ nặng 75 tỷ đồng, trong khi cùng tỳ năm trước lỗ 2,4 tỷ đồng.

>> Một công ty thuộc họ Sông Đà bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn