Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/12

* BCM: Ngày 13/12, HĐQT Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM – HOSE) thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa là 1.300 tỷ đồng.

* PAC: Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/1/2024.

* FIR: CTCP Địa ốc First Retail (FIR – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 180.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Bất động sản Protech, với giá 10.000 đồng/cổ phần.

* NVL: CTCP Diamond Properties, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) đăng ký bán hơn 4,78 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 19/12 đến 09/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 175,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,99%.

* KDM: CTCP Tập đoàn GCL (KDM – HNX) thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp 300.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Công nghệ tài chính KDS, tương ứng tỷ lệ 60%, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần.

* PTI: CTCP Chứng khoán VNDirect (VND), cổ đông lớn của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI – HNX) đã mua vào 2,86 triệu cổ phiếu PTI từ ngày 04/12 đến 08/12. Qua đó, nâng sở hữu tại PTI lên hơn 16,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20%.

* HMH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Phan Trọng Long – Giám đốc CTCP Hải Minh (HMH – HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HMH từ ngày 18/12 đến 12/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 876.000 cổ phiếu HMH, tỷ lệ 6,83%.

* VNT: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT – HNX) đã mua vào hơn 530.000 cổ phiếu VNT từ ngày 07/11 đến 06/12. Qua đó, nâng sở hữu tại VNT lên hơn 3,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,84%.

* SJE: Ông Phạm Văn Tuyền, Phó tổng giám đốc CTCP Sông Đà 11 (SJE – HNX) đã mua vào 248.000 cổ phiếu SJE, tỷ lệ 1,03% từ ngày 27/11 đến 05/12. Trước giao dịch, ông Tuyền chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SJE.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn