Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/6

* BCG: Ông Nguyễn Thế Tài, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG – HOSE) đã bán ra hơn 5,88 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 15/5 đến 29/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tài đã giảm sở hữu tại BCG xuống còn hơn 9,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,75%.

* PNJ: Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/7/2023.

* SMC: Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, em của bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC – HOSE) đăng ký bán 530.000 cổ phiếu SMC từ ngày 05/6 đến 04/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Khoa sẽ giảm sở hữu tại SMC xuống còn hơn 751.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,02%.

* KSB: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 38,14 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1, với giá 16.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, quý III/2023.

* THG: Bà Nguyễn Thị Hường, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE) đã bán ra 100.000 cổ phiếu THG từ ngày 22/5 đến 26/5 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hường đã giảm sở hữu tại THG xuống còn hơn 800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,01%.

* HTL: Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/6/2023.

* CLC: Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2022 của CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2023.

* TRA: Ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 của CTCP Traphaco (TRA – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2023.

* VCG: CTCP Vinaconex (VCG – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 48,58 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/6/2023.

* PVG: HĐQT CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (PVG – HNX) đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, chi trả bắt đầu từ ngày 18/7/2023.

* NBW: Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Cấp nước Nhà Bè (NBW – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7/2023.

* DNP: CTCP Chứng khoán Quốc gia, cổ đông lớn của CTCP DNP Holding (DNP – HNX) đã bán hơn 5,01 triệu cổ phiếu DNP trong ngày 26/5. Qua đó, giảm sở hữu tại DNP xuống còn 1,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,11%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn