Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/1

* ASG: CTCP Tập đoàn ASG (ASG – HOSE) thông qua phương án chào bán hơn 15,13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:20, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* KBC: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) đã bán ra 400.000 cổ phiếu KBC trong ngày 10/1 và sau đó mua vào 750.000 cổ phiếu KBC trong phiên 11/1. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 38,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,07%.

* FRT: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – HOSE) đã bán ra 165.000 cổ phiếu FRT trong ngày 11/1. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 14,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,93%.

* CHP: Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn của CTCP Thủy điện miền Trung (CHP – HOSE) đã mua vào 150.000 cổ phiếu CHP từ ngày 15/12/2023 đến 10/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CHP lên hơn 35,62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,25%.

* PAC: CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng.

* TDP: CTCP Thuận Đức (TDP – HOSE) thông qua phương án chào bán hơn 7,55 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ 16/2 đến 20/3/2024.

* VNC: Tổng Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC – HNX) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 3,15 triệu cổ phiếu VNC sở hữu, tỷ lệ 30%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/1 đến 07/2 theo phương thức ngoài hệ thống. Liên quan đến VNC, CTCP Chứng khoán Asean, một cổ đông lớn của VNC đã bán ra toàn bộ hơn 1,25 triệu cổ phiếu VNC sở hữu, tỷ lệ 11,95% trong ngày 10/1.

* S55: Bà Đặng Thùy Dương, con ông Đặng Văn Tuyền - Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 505 (S55 – HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu S55 từ ngày 16/1 đến 06/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Dương chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu S55 nào.

* DP3: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – HNX) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu DP3 từ ngày 16/1 đến 07/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuấn đang nắm giữ hơn 2,08 triệu cổ phiếu DP3, tỷ lệ 9,68%.

* EVS: Ông Nguyễn Thành Chung, Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Everest (EVS – HNX) đã bán ra 200.000 cổ phiếu EVS từ ngày 12/12/2023 đến 10/1/2024. Qua đó, giảm sở hữu tại EVS xuống còn hơn 232.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,14%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn